امروز : ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۵۱
صفحه نخست | فرهنگ و هنر | جاذبه‌های گردشگری بستک در استان هرمزگان

جاذبه‌های گردشگری بستک در استان هرمزگان

منتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۲۱

به گزارش پایگاه خبری قشم، بستک ﺍﺯ ﺷﻬﺮستانﻫﺎﯼ غربی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ، ﺩﺭ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ که مرکز آن شهر بستک است، ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﮏ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ.

شهرستان بستک از شمال به شهرستان لارستان، از جنوب به شهرستان پارسیان و شهرستان بندر لنگه، از غرب به شهرستان لامرد و از شرق به شهرستان خمیر محدود می‌شود.

شهرستان بستک از جمله ناهموارترین مناطق استان هرمزگان است به گونه‌ای که برخی از ناهموارترین و بلندترین ارتفاعات استان در این شهرستان واقع شده‌است. دامنه ارتفاعات کمتر از ۱۰۰ متر تا بیش از ۲۰۰۰ متر تا ۳۰۰۰ متر، کوه گاه‌بست و کوه سیاه در شمال شهرستان، و کوه ناخ و زنگارد در جنوب شرقی شهرستان، پراکندگی دارد که در این میان کمترین وسعت مربوط به طبقه ارتفاعی کمتر از ۱۰۰ متر با ۲٪ بوده و بیشتر آن مربوط به طبقه ارتفاعی ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر با ۲۴٪ است. همچنین ۱۵٪ وسعت بخش نیز در ارتفاعی بیش از ۱۰۰ متر قرار گرفته‌است.

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﭼﻤﯽ ﺑﺎ لهجه ﺑﺴﺘﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪٔ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. برکه نماد اچمی ها و بادگیر خنکای نسیمِ معماری بستکی است. ﺑﺴﺘﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ مشاهیر سیاسی زیادی ﺩﺍﺭﺩ.

احمد حبیبی نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی می گوید وجود سنگ نگاره های باستانی و واژه های خاص زبان اچمی در شهرستان بستک نشان از قدمت زیاد و نیاز به بررسی و پژوهش ویژه دارد.

ﺍﺯ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮏ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﻬﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻬﯿﺎﻭﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

جاذبه های دیدنی بستک

 بنگله کریکی بستک

ﮐﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﻡ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﮏ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ جایگاه ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎﻩ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﮏ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯾﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﺎﺥ ﺳﻠﻄﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ‏« ﺑﻨﮕﻠﻪٔ ﮐﺮﯾﮑﯽ ‏» ﻭﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎﻩ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺑﺴﺘﮏ ﻭﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ‏« ﺻﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﻠﮏ ‏» ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩٔ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ . ‏« ﺑﻨﮕﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﯾﻼ ﻭ ﺗﻔﺮﺝ ﮔﺎﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ، ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﻫﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﯽ‌ﻫﺎ ‏(ﺍﭼﻤﯽﻫﺎ ‏) ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. » ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﯾﺰﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺑﺎﺭﺩ ﻭ ﮐﻮﻩ ﺩﺷﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺁﺛﺎﺭ ﮐﺎﺥ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯾﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﭙﻪﺍﯼ ﻧﻪ ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﺳﺖ.

ﺣﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮏ
ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺣﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺣﻤﺎﻡ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻡﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻡﻫﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﮔﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﯼ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‌.

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻡﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﯿﺒﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﮐﻮﺧﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺧﺮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮏ ﺩﺭ ﻗﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺑﮕﯿﺮﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺁﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﺭﺑﺮ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﺗﺶ ﻫﯿﺰﻡ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺃﻫﺎﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺒﮏ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪﯼ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺎﻕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۱۴ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﻮﻁ ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎﯼ ﮔﺮﺩﺍﮔﺮﺩ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺩﺩﺍﺭ.

ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ.

ﺣﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۷ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۲۱۱ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ.

 آبگرم طبیعی با خواص درمانی تدرویه

ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺗﺪﺭﻭﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﮏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺁﻥ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺎبل اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﻢ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺩﻣﺎﯼ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻫﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻭﺣﺪﺕ ﺗﺪﺭﻭﯾﻪ ﺑﺴﺘﮏ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

سنگ نگاره های باستانی دهتل
ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﻫﺘﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﮏ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﻮﻃﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﯿﻊ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭه‌ﻫﺎی باستانی ﺍﺳﺖ.سنگ نگاره‌ها، کهن‌ترین آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است و از بهترین پنجره‌های رو به گذشته‌های دور می باشند که از طریق آنها می‌توان از منظرهای Perspective گوناگون زندگی انسان‌های اعصار کهن را رصد کرد.

به تعبیری بستر به وجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پـیام، زبان، تاریخ، اسطوره ‌ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها یکی از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند. بر سنگ نگاره‌های دهتل ﻧﻘﻮﺵ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﮔﺮﮒ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﻩ، ﺁﻫﻮ ﻭ ﮔﻮﺯﻥ، ﺷﺘﺮ ﻭﺍﺳﺐ، ﮔﯿﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ، ﻻﮎ‌ﭘﺸﺖ، ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭ، ﺭﻗﺺ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ، ﺧﻄﻮﻁ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﻭ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻭ … ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺭﺩ. ﯾﺎﻓﺘﻪ‌‌ﻫﺎﯼﺟﺪﯾﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺨﻄﻂ ‏( ﻫﻨﺪﺳﯽ ‏) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻼﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻫﺘﻞ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ، ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻮﺵ ﻟﻮﺯﯼ، ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻘﻮﺵ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺨﻄﻂ ‏(ﻫﻨﺪﺳﯽ) ﺍﯾﻼﻣﯿﺎﻥ ﮐﻬﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻭﺝ ﻫﻨﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮐﻬﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

محمد ناصری فرد نویسنده کتاب سنگ نگاره‌های ایران پس از بازدید از سنگ نگاره‌های دهتل می‌گوید: تنها نقوش نیست که این محوطه باستانی را از دیگر محوطه‌های ایران متمایز میکند، بلکه مختصات این محوطه و قرارگیری سنگها در آن هم دلیل بر منحصربه فرد بودن دهتل است، این سایت در نزدیکی روستا قرار دارد و اگر کسی بخواهد در قالب گردشگر و پژوهشگر به این منطقه بیاید نیازی به این نیست که صخره نوردی کند و دیوارههای سخت و عمود را پشت سر بگذارد تا به این سنگ‌نگاره‌ها برسد، در دهتل این سنگ نگاره‌ها به راحتی قابل دسترس هستند و دیدن این آثار از نزدیک قابل رصد است و از سوی دیگر با مطالعه نقوش این سنگ نگاره‌ها میتوان به سیر تحوالت هنر و همچنین رویدادهای تاریخی نیز رسید.

کنچی، خانه‌ای به وسعت یک روستا
ﮐُﻨﭽﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ پلکانی با کوچه‌هایی تنگ و پیچ در پیچ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﮔﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﮏ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﻨﭽﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﺷﺮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ. ﭼﺸﻤﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰ ﻣﻦ ۴۰۰ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺬﺭ ﺍﻓﮑﻦ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۰۰ ﺍﺻﻠﻪ ﻧﺨﻞ ﻧﯿﺰ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﻭﯼ ﺗﭙﻬﺎﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺍﮔﺮﺩ ﺗﭙﻪ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﮐﺸﺘﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﺯ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺪﻭﺩﺁ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ ﺩﺍﻻﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﺒﯿﺎﻥ، ﺍﺯ ﻣﻐﺮﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻟﺮﺩ ﺑﺴﺘﻮ، ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺁﻥ ۴۳۳ ﻧﻔﺮ ‏ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺩﺭﯾﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 موزه مردم شناسی جناح
موزه مردم شناسی جناح اولین وبزرگترین موزه استان هرمزگان میباشد و دارای ۱۰ گالری میباشد.

گالری ابزارآلات کشاورزی ودامداری، گالری ریسندگی وبافندگی، گالری سکه، گالری کتب خطی، گالری اسلحه، گالری عکس و بیوگرافی شخصیتهای منطقه، گالری سنگ، گالری آشپزخانه و…

ساختمان موزه جناح دارای ۱۰ اطاق و ۲ حیاط میباشد واز سنگ وساروج حدود صدسال قبل ساخته شده است.
ساختمان جدید موزه جناح نیز با معماری بومی و ۱۱۰۰ متر زیر بنا به تازگی توسط استاندار هرمزگان کلنگ‌زنی شده است.

اشتراک گذاری خبر :
https://newsqeshm.ir/?p=14853

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *